Dotacja

Dotacje z programu Prosument

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Prosument” to linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Prosument logoDofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej
 • systemy fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW.
Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:
 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 40% dofinansowania (30% po 2015 r.),
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.
  • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych
  Program będzie wdrażany na trzy sposoby:
  1. dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i ich związków
   • pożyczki wraz z dotacjami dla jst,
    • wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst,
   • nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW,
   • kwota pożyczki wraz z dotacją ≥ 1000 tys. zł.
  2. za pośrednictwem banków
   • środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami,
   • nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez banki.
  3. za pośrednictwem WFOŚiGW
   • środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek łącznie z dotacjami,
   • nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW.
  W latach 2014-2015 uruchomiona zostanie część pilotażowa programu w wysokości 300 mln zł, w tym:
  • 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego,
  • 100 mln zł poprzez banki,
  • 100 mln zł poprzez WFOŚiGW.

  Sposób realizacji programu w kolejnych latach uzależniony jest od wyników programów pilotażowych oraz zmian zachodzących na rynku i zmian legislacyjnych.

  Harmonogram naboru wniosków w programie "Prosument":
  • nabór wniosków dla jst - rozpoczęto 26.05.2014 r.
  • nabór wniosków dla WFOŚiGW - rozpoczeto 16.07.2014 r. Początek naboru wniosków dla beneficjentów końcowych - po ogłoszeniu naboru przez WFOŚiGW
  • nabór wniosków dla banków - po uchwaleniu zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Roczny plan inwestycji